Algemeen reglement

Art. 1 VOORWAARDE TOT DEELNEMING

Zijn toegelaten alle personen wonende in België met een officieel herkende handicap van het zicht van minder dan 30% met brillen of contactlenzen.

Deelnemen is gratis.

Art.2 DRIE LEEFTIJDSCATEGORIEËN

A: tot en met 12 jaar
B: van 13 tot en met 18 jaar
C: vanaf 19 jaar
OPGEPAST: De minderjarige deelnemer (categorie A) moet een ouderlijke toestemming verstrekken (formulier is beschikbaar op de site www.artandlowvision.be).

Art.3 IN TE DIENEN WERKEN

Aantal : max. 2 werken te kiezen tussen schilderij of tekening.
Grootte: formaat 100 x 150cm maximum

Art. 4 THEMA EN ONDERWERP

Geen enkel thema of onderwerp is opgelegd, maar de onderwerpen moeten het goed zedelijk gedrag respecteren. Elke overtreding sluit de deelnemer onherroepelijk uit.

Art. 5 UITVOERINGSTECHNIEKEN

De realisatie zal duidelijk worden aangegeven in het beschrijvingsformulier:
– Manueel ( traditionele materialen)
– Digitale technologie (computer)
– Hybride (digitaal en manueel)

Draagvlak: papier, karton, hout, kunststof, textiel, doek, enz., geen glas,
Tekening: potlood, viltstift, pen, houtskool, pastel, enz.
Schilderij: aquarel, plakkaatverf, acryl, olie, enz..

De werken moeten vlak zonder reliëf zijn. Collages zijn niet toegelaten.
De door meerdere personen uitgevoerde werken worden niet toegelaten.

Art. 6 KLEURENGEBRUIK

De jury zal geen enkel verschil maken tussen werken in zwart/wit of in kleur en dit om medische redenen.

Art. 7 SAMENSTELLING VAN DE JURY

De jury zal bestaan uit oogartsen, sociale assistenten, persoonlijkheden uit de kunstwereld en de pers.

Art 8 SELECTIE VAN DE WERKEN

De jury zal tot tweemaal toe een selectie uitvoeren op naamloze werken.

De eerste selectie, gebaseerd op foto’s/scans, ontwerpt 50 werken, alle categorieën gecombineerd, om deel te nemen aan de definitieve selectie.

De tweede selectie gebeurt op basis van de originele werken die weerhouden zijn na de eerste selectie.
Finaal zullen 50 werken beloond worden: de 3 beste van elke categorie krijgen de 1ste, 2de en 3de plaats, de anderen zullen een Melding krijgen.

Art. 9 RESULTATEN EN PRIJZEN

De uitslagen zullen bekend gemaakt worden tijdens de vernissage van de officiële tentoonstelling.

Art. 10 PRIJS VAN HET PUBLIEK

Deze prijs wordt toegekend door een stem, alle categorieën gecombineerd, tijdens de tentoonstelling.

Art. 11 OFFICIELE TENTOONSTELLING

De tentoonstelling zal plaatsgrijpen op een prachtige locatie gemakkelijk bereikbaar voor mensen met een zichtbeperking.
Tijdens deze gebeurtenis zal geen enkel verkoop mogelijk zijn.
Een etiket zal bij Ieder werk de naam van de auteur en de kenmerken bevatten.

Art. 12 INSCHRIJVING

Het inschrijvingsformulier, waar de kandidaat zijn contactgegevens kan doorgeven, is ter beschikking op de website www.artandlowvision.be.
Zodra de inschrijving gevalideerd is door de organisatoren, zal de kandidaat een bevestigingsmail ontvangen.
De verschafte inlichtingen over de deelnemers zullen uitsluitend worden gebruikt door de organisatoren in het kader van de wedstrijd en met het respect voor de wet op de privacy.

NB Bij onvolledige of verkeerde gegevens kunnen de organisatoren eenmalig een aanvullende informatie opvragen. Bij gebrek aan een antwoord zal de inschrijving geannuleerd worden.
OPGEPAST : Eventuele onwaar informatie zal automatisch de deelnemer uitsluiten.

Art. 13 BESCHRIJVINGS VAN HET WERK

Tijdens het downloaden van een werk op de site www.artandlowvision.be zullen de volgende kenmerken ingevoerd worden:

-De naam, voornaam, postcode en plaats vna de deelnemer evenals zijn categorie,
-de titel van het werk
-de afmetingen
-de aard van het draagvlak
-de uitvoeringstechniek
-de uitvoeringsdatum

Art 14 VOORBEREIDINGSWERK

Eerste selectie:

Ter oriëntatie van het werk zal een wit of zwart klevertje aangebracht worden op het manueel of gemengd werk op de voorzijde, onderaan rechts en ingevoerd op dezelfde plaats op digitale werken.
Elk werk zal gefotografeerd of gescand worden (De toegestane formaten zijn: gif, jpg of png. minstens 300DPI.)
Vervolgens wordt de foto of de scan van het werk gekoppeld aan de kenmerken die op de site zijn ingevoerd.

Tweede selectie:

De deelnemer zal aan de achterkant van het werk zijn naam, voornaam, volledig adres, categorie, titelvan het werk een een pijl die naar de bovenkant van het werk wijst.

Art. 15 VERZENDING VAN DE WERKEN

Eerste selectie:

De kenmerken zullen in het registratieformulier ingevoerd worden vooraleer de foto of scan van het werk gedownload wordt.
OPGELET: De deelnemer moet ervoor zorgen dat het bijbehorend werk aan het registratieformulier gehecht wordt.

Tweede selectie:

De deelnemer wiens werk(en) geselecteerd is (zijn) zal per mail uitgenodigd worden het origineel werk(en) op te sturen op een aangegeven adres.

NB: De werken mogen noch ingelijst noch beschermd door glas zijn.  Deze die  op papier getekent/geschilderd zijn zullen  op een uniforme wijze door de organisatoren ingelijst worden.

Art. 16 VERKLARING OP EER

De deelnemer verklaart op eer het werk zelf te hebben gemaakt en dit SINDS de medische erkenning van zijn handicap.

Art. 17 EIGENDOM DER WERKEN

De voorgestelde werken blijven eigendom van de kunstenaar.

Art. 18 TERMIJNEN

De termijnen voor inschrijving, verzendingen en terugname der werken dienen stipt te worden geëerbiedigd.

Art. 19 VERVOER DER WERKEN

De deelnemers kunnen de werken afgeven en terugnemen op het aangeduid adres.
De personen gemachtigd voor het terugnemen van een werk dienen in het bezit te zijn van een document getekend door de kunstenaar.
Als de werken niet afgehaald zijn binnen de 30 dagen na de officiële sluiting van de tentoonstelling zal de kunstenaar de kosten voor de terugzending dragen.

Art. 20 VERZEKERING EN VERANTWOORDELIJKHEID

De organisatoren zullen een verzekering afsluiten ter dekking van het volledig gebeuren, alsook voor de officiële tentoonstelling.
De door de organisatoren originele geregistreerde werken worden verzekerd voor een forfaitair bedrag.
Geen enkel uitzondering zal toegestaan worden.

Art. 21 PUBLICATIERECHTEN

De organisatoren behouden zich het recht tot publicatie der werken in het belang van de promotie van de wedstrijd. Deze regeling is geldig in België en in het buitenland voor zowel publicaties in de geschreven pers, op televisie en digitaal en dit zonder tijdsbeperking.

OPGELET: Indien een deelnemer zich verzet tegen het gebruik van zijn naam, zijn beeld en zijn werk voor reclamedoeleinden of promotie, moet hij het laten weten tijdens zijn inschrijving door het vakje gepland in het registratieformulier aan te stippen.

Art. 22 AUTEURSRECHTEN

De deelnemers kunnen geen enkel aanspraak maken op de betaling van auteursrechten op de werken die zij voorstellen.
.
Art. 23 BEROEP

De beslissing van de organisatoren en van de jury, de afloop en resultaten van de wedstrijd zijn onherroepelijk en zonder verhaal.

Art. 24 AANVAARDING VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT

Deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat de kunstenaar onvoorwaardelijk het volledig reglement aanvaard.
Het organiserend comité zal beslissen over alle gevallen die niet in de regelgeving voorzien zijn.

Art. 25 VERANTWOORDELIJKE ORGANISATOR

Art and Low Vision vzw-asbl
Pontstraat 80, 9831 Deurle
www.artandlowvision.be