C. Inschrijving vanaf 19 jaar

Inschrijvingsformulier - Formulaire d'inscription - Registration form

De bijnaam hieronder mag hetzelfde zijn als gebruikersnaam hierboven.
Le surnom ci-dessous peut être le même que le nom d'utilisateur ci-dessus.
The nickname hereunder can be the same as the user name above.


Woonplaats - Domicile - Residence


Ik laat aan de organisatie toe mijn naam, mijn beeld en mijn werken te gebruiken voor de promotie van deze wedstrijd.
Je permets à l'organisation d'employer mon nom, mon image ou mes œuvres pour la promotion de ce concours.
I allow the organization to use my name, my image or my works for the promotion of this contest.


Slechtziende, ik verklaar in eer en geweten dat ik zelf, zonder de hulp van een derde, de werken verwezenlijk die ik bij de selectie van deze wedstrijd voorstel.
Ik verbind mij ertoe de deelnemingsvoorwaarden van deze wedstrijd te eerbiedigen.


Malvoyant, je certifie sur l'honneur que je réalise moi-même, sans l'aide d'un tiers, les œuvres que je présente à la sélection du concours.
Je m'engage à respecter le règlement de participation de ce concours.


Visually impaired, I certify on my honor that I create myself, without the help of a third party, the works that I present for the selection of the competition.
I agree to abide by the rules of participation in this contest.

Scroll naar boven