Algemeen reglement

Art.1: DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De wedstrijd staat open voor alle mensen met een officieel erkende visuele handicap (minder dan 30% zicht met bril of contactlenzen).
LET OP: Een scan, foto of PDF-bestand vaneen certificaat van visuele beperking moet worden bijgevoegd bij het uploaden van de werken, anders wordt de inzending niet in behandeling genomen.
Deelname is gratis.

Art.2: DRIE LEEFTIJDCATEGORIEN

A: Tot 12 jaar oud.
B: van 13 tot 18 jaar.
C: vanaf 19 jaar.

Art. 3: REGISTRATIE

Het inschrijvingsformulier is beschikbaar voor kandidaten op de website: www.artandlowvision.be.
De informatie die door de deelnemers wordt verstrekt, wordt strikt voorbehouden aan de leden van het organisatiecomité in het kader van deze wedstrijd in overeenstemming met de wet op de privacy.
LET OP: Alle informatie die bedrieglijk blijkt te zijn, leidt automatisch tot uitsluiting van de deelnemer.

Art. 4: VERKLARING OP EER

De deelnemer verklaart op erewoord de gepresenteerde werken binnen de drie jaar voorafgaand aan de wedstrijddatum zelf te hebben gemaakt.

Art. 5: WERKEN OM TE PRESENTEREN

Aantal: 2 werken max. keuze uit tekenen en/of schilderen en/of sculpturen.
Formaat: vrij

Art. 6: THEMA EN ONDERWERP

Er wordt geen thema of onderwerp opgelegd. De proefpersonen moeten de goede zeden respecteren.

Art. 7a: ONTWERP TECHNIEKEN: TEKENEN EN SCHILDEREN

De wijze van uitvoering wordt duidelijk aangegeven in het gegevensblad:
– handleiding (traditionele materialen)
– digitaal (op computer)
– hybride (digitaal en handmatig)

Ondergrond: papier, karton, hout, plastic, stof, canvas, glas, enz.
Tekenen met potloden, stiften, pen, houtskool, pastel enz.
Schilderen in aquarel, gouache, acryl, olie, etc.

De werken zullen vlak zijn zonder reliëftoevoegingen.
Werken van meerdere personen worden niet geaccepteerd.

Art. 7b: PRODUCTIE TECHNIEKEN: SCULPTUUR

De wijze van uitvoering wordt duidelijk aangegeven in het gegevensblad:

Gebruikte materialen en afmetingen.

Werken van meerdere personen worden niet aanvaard.

Art. 8: HET GEBRUIK VAN KLEUREN

De jury zal om medische redenen geen onderscheid maken tussen zwart-wit of kleurenwerken.

Art. 9 : DEADLINES

De deadline van 1 oktober voor het uploaden van werken moet strikt worden nageleefd.

Art. 10 : SAMENSTELLING VAN DE JURY

De jury bestaat uit leden uit de wereld van kunst, media, oogheelkunde en sociale zorg.

Art. 11: SELECTIE VAN WERKEN

De jury selecteert de voorgestelde werken op basis van de digitale bestanden.

De jury beoordeelt de ingezonden werken aan de hand van de volgende drie criteria:

Harmonie en artistieke gevoeligheid, Originaliteit van de boodschap en Kwaliteit en complexiteit van de uitvoering

Art. 12 : PUBLIEKSPRIJS 15 oktober – 15 december

De prijs wordt toegekend door bezoekers van de tentoonstellingen en door middel van de elektronisch stemmen.

Art. 13: TENTOONSTELLING

Er worden geen originele werken tentoongesteld. Reproducties van de werken gaan vergezeld van een label met de titel van het werk, de naam van de kunstenaar en zijn nationaliteit, zijn leeftijd (voor kinderen en tieners), de gebruikte techniek en de afmetingen.

Art. 14: AANKONDIGING VAN DE RESULTATEN

De resultaten worden bekendgemaakt als onderdeel van de slottentoonstelling op het OB Congres in Brussel eind november. Alle deelnemers ontvangen te zijner tijd een uitnodiging voor twee personen om het evenement bij te wonen.

De algemene ranglijst wordt na de bekendmaking per e-mail naar alle deelnemers gestuurd en de winnende schilderijen worden getoond in de “Galerij” op de wedstrijdwebsite.

Art. 15 : EIGENDOM VAN WERKEN

De gepresenteerde werken blijven eigendom van hun auteur.

Art. 16 : VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

Openbare evenementen die verband houden met de wedstrijd zijn verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid door de organisatoren.
Het eventueel vervoer van en naar de tentoonstelling is op eigen risico van de deelnemers.

Art. 17 : PUBLICATIERECHTEN

De organisatoren behouden zich het recht voor om de ingezonden werken uitsluitend te gebruiken en te publiceren voor de promotie van deze wedstrijd. Deze bepaling geldt voor België en in het buitenland, voor elke publicatie in de geschreven, televisie- en digitale pers en dit zonder beperking in de tijd.
LET OP: Indien een deelnemer zich verzet tegen het gebruik van zijn naam, zijn beeltenis en zijn werk voor reclame- of promotionele doeleinden, moet hij dit kenbaar maken door het vakje voorzien in het inschrijvingsformulier aan te vinken.

Deelnemers kunnen in geen geval aanspraak maken op betaling van enig auteursrecht op de werken die zij aan deze wedstrijd hebben ingezonden.

Art. 19 : VERHALEN

Er is geen verhaal mogelijk tegen de organisatievoorwaarden, de voortgang en de resultaten van de wedstrijd, de beslissingen van de organisatoren en de jury zijn definitief en zonder beroep.

Art. 20 : AANVAARDING VAN DE ALGEMENE REGELS

Deelname aan deze wedstrijd impliceert aanvaarding van dit reglement door de deelnemers.
Het organiserend comité beslist over alle gevallen waarin het reglement niet voorziet.

Art. 21 : VERANTWOORDELIJKE ORGANISATOR

Art and Low Vision vzw-asbl.


www.ArtAndLowVision.be
[email protected]

Avenue Reine Astrid, 29/4, 4900 Spa België
Dendermondesteenweg 519/201, 9070 Destelbergen België

Scroll naar boven