Algemeen reglement

Art.1: DEELNEMINGSVOORWAARDEN

De wedstrijd staat open voor alle mensen met een officieel erkende visuele handicap (minder dan 30% zicht met bril of contactlenzen).
LET OP: De scan of foto van een attest van visuele handicap waaruit de handicap blijkt, moet worden bijgevoegd bij het uploaden van de werken, anders wordt de registratie niet gevalideerd.
Deelname is gratis.

Art.2: DRIE LEEFTIJDCATEGORIEN

A: Tot 12 jaar oud.
B: van 13 tot 18 jaar.
C: vanaf 19 jaar.

Art. 3: REGISTRATIE

Het inschrijvingsformulier is beschikbaar voor kandidaten op de website: www.artandlowvision.be.
De informatie die door de deelnemers wordt verstrekt, wordt strikt voorbehouden aan de leden van het organisatiecomité in het kader van deze wedstrijd, in overeenstemming met de wet op de privacy.
LET OP: Alle informatie die onjuist blijkt te zijn, leidt automatisch tot uitsluiting van de deelnemer.

Art. 4: VERKLARING OP EER

De deelnemer verklaart op erewoord de gepresenteerde werken binnen de drie jaar voorafgaand aan de wedstrijddatum te hebben gemaakt.

Art. 5: WERKEN OM TE PRESENTEREN

Aantal: 2 werken max. keuze: tekenen en/of schilderen.
Formaat: 100cm x 80cm maximaal.

Art. 6: THEMA EN ONDERWERP

Er wordt geen thema of onderwerp opgelegd. De proefpersonen moeten de goede zeden respecteren.

Art. 7: REALISATIETECHNIEKEN

De wijze van uitvoering wordt duidelijk aangegeven in het gegevensblad:
– handleiding (traditionele materialen)
– digitaal (op computer)
– hybride (digitaal en handmatig)

Ondersteuning: papier, karton, hout, plastic, stoffen, canvas, enz., exclusief glas.
Tekenen met potloden, stiften, pen, houtskool, pastel enz.
Schilderen in aquarel, gouache, acryl, olie, etc.

De werken zullen vlak zijn zonder reliëftoevoegingen.
Werken van meerdere personen worden niet geaccepteerd.

Art. 8: HET GEBRUIK VAN KLEUREN

De jury zal om medische redenen geen onderscheid maken tussen zwart-wit of kleurenwerken.

Art. 9: SAMENSTELLING VAN DE JURY

De jury zal bestaan uit oogartsen, maatschappelijk werkers, persoonlijkheden uit de kunsten en de media.

Art. 10: SELECTIE VAN WERKEN

– Eerste selectie

De jury selecteert de voorgestelde werken op basis van de digitale bestanden.

– Tweede selectie

Tijdens het OB23-congres in Brussel zal de jury de definitieve rangschikking van de tentoongestelde werken vaststellen.

Art. 11: PUBLIEKSPRIJS

Deze prijs wordt genomineerd door congresdeelnemers en elektronische stembiljetten.

Art. 12: TRANSPORT VAN ORIGINELE WERKEN

Werken kunnen op afspraak worden verzonden of gebracht op het opgegeven adres vóór de deadline 1 oktober.
Werken die op 20 december niet zijn teruggenomen, worden na de kerstvakantie op kosten van de deelnemer teruggezonden.
De personen die gemachtigd zijn om de werken over te nemen, moeten behoorlijk gemachtigd zijn door de deelnemer.

Art. 13: BLOOTSTELLING

De tentoongestelde werken zullen vergezeld gaan van een label met de titel van het werk, de naam van de kunstenaar en zijn nationaliteit.
Tijdens het evenement kan er niet verkocht worden.

Art. 14: AANKONDIGING VAN DE RESULTATEN

De deelnemers van wie een of twee werken zijn bekroond, worden per e-mail op de hoogte gebracht zodra de jury beraadslaagd heeft. De eindrangschikking van de wedstrijd wordt naar alle deelnemers gestuurd en de winnende werken worden tentoongesteld in de “GALERIJ” op de site.

Art. 15: DEADLINES

De deadlines voor het verzenden en ophalen van werken moeten zorgvuldig worden nageleefd.

Art. 16: EIGENDOM VAN WERKEN

De gepresenteerde werken blijven eigendom van hun auteur.

Art. 17: VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID

Openbare evenementen die verband houden met de wedstrijd zijn verzekerd tegen burgerlijke aansprakelijkheid door de organisatoren.
Retourtransport en deelname aan de eindtentoonstelling zijn voor risico en risico van de deelnemers.

Art. 18: PUBLICATIERECHTEN

De organisatoren behouden zich het recht van publicatie voor van de gepresenteerde werken en dit enkel in het kader van de promotie van deze wedstrijd. Deze bepaling geldt voor België en in het buitenland, voor elke publicatie in de geschreven, televisie- en digitale pers en dit zonder beperking in de tijd.
LET OP: Indien een deelnemer zich verzet tegen het gebruik van zijn naam, zijn beeltenis en zijn werk voor reclame- of promotionele doeleinden, moet hij dit kenbaar maken door het vakje voorzien in het inschrijvingsformulier aan te vinken.

Art. 19: AUTEURSRECHT

Deelnemers kunnen in geen geval aanspraak maken op betaling van enig auteursrecht op de werken die zij aan deze wedstrijd hebben ingezonden.

Art. 20: VERHALEN

Er is geen verhaal mogelijk tegen de organisatievoorwaarden, de voortgang en de resultaten van de wedstrijd, de beslissingen van de organisatoren en de jury zijn definitief en zonder beroep.

Art. 21: AANVAARDING VAN DE ALGEMENE REGELS

Deelname aan deze wedstrijd impliceert aanvaarding van dit reglement door de deelnemers.
Het organiserend comité beslist over alle gevallen waarin het reglement niet voorziet.

Art. 22: VERANTWOORDELIJKE ORGANISATOR

Kunst en Lage Visie vzw-asbl.
Dendermondesteenweg 519, 9070 Destelbergen België
www.ArtAndLowVision.be
[email protected]

Scroll naar boven