Algemeen reglement

Art. 1 VOORWAARDE TOT DEELNEMING

Zijn toegelaten alle personen wonende in België, Frankrijk Luxemburg en Nederland met een officieel herkende handicap van het zicht (minder dan 30% met brillen of contactlenzen).

OPGELET: Een scan of foto van een medisch attest dat de handicap aantoont zal bij de verzending van de werken worden gevoegd, zonder welke de inzending ongeldig zal zijn.

Deelnemen is gratis.

Art.2 DRIE LEEFTIJDSCATEGORIEËN

A: tot en met 12 jaar
B: van 13 tot en met 18 jaar
C: vanaf 19 jaar

Art. 3 INSCHRIJVING

Het elektronisch inschrijvingsformulier is ter beschikking op deze website: www.artandlowvision.be.

Zodra de aanvraag tot inschrijving ontvangen is, zal de kandidaat een bevestigingsmail ontvangen met een aan te klikken link ter bevestiging van zijn emailadres. Pas dan is hij ingeschreven.

Om een kunstwerk te registreren moet men inloggen. Het ID= nummer verschijnt onderaan in de kolom rechts op het scherm.

De verstrekte informatie zullen door de organisatoren uitsluitend worden gebruikt in het kader van de wedstrijd en met het respect voor de wet op de privéleven.

NB Bij onvolledige of verkeerde gegevens kunnen de organisatoren eenmalig een aanvullende informatie opvragen. Bij gebrek aan een antwoord zal de inschrijving geannuleerd worden.
OPGElET : Eventuele onjuiste informatie zal automatisch de deelnemer uitsluiten.

Art. 4  VERKLARING OP EER

De deelnemer verklaart op erewoord dat hij zelf de gepresenteerde werken heeft geproduceerd binnen de drie jaar voorafgaand  de datum van de wedstrijd. Bij twijfel kan de jury om opheldering vragen.

Art.5   IN TE DIENEN WERKEN

Aantal : max. 2 werken te kiezen tussen schilderij of tekening.
Grootte:

  • formaat 100 x 80cm maximum,
  • A3 voor werken op papier

Art. 6   THEMA EN ONDERWERP

Geen enkel thema of onderwerp is opgelegd, maar de onderwerpen moeten het goed zedelijk gedrag respecteren. Elke overtreding sluit de deelnemer onherroepelijk uit.

Art. 7   UITVOERINGSTECHNIEKEN

De realisatie zal duidelijk worden aangegeven in het registratieformulier:
– Manueel ( traditionele materialen)
– Digitale technologie (computer)
– Hybride (digitaal en manueel)

Draagvlak: papier, karton, hout, kunststof, textiel, doek, enz., geen glas,
Tekening: potlood, viltstift, pen, houtskool, pastel, enz.
Schilderij: aquarel, plakkaatverf, acryl, olie, enz..

De werken moeten vlak zonder reliëf zijn. Collages zijn niet toegelaten.
De door meerdere personen uitgevoerde werken worden niet toegelaten.

Art. 8   KLEURENGEBRUIK

De jury zal geen enkel verschil maken tussen werken in zwart/wit of in kleur en dit om medische redenen.

Art. 9   VOORBEREIDING VAN DE WERKEN

Eerste selectie:

De deelnemer moet ervoor zorgen dat het bijhorend werk bij het registratieformulier gehecht wordt.

OPGELET: Een scan of een foto van een medisch attest dat de handicap aantoont, moet bij de inzending van de werken worden gevoegd met volgorder ID c, anders wordt de inzending ongeldig verklaard.

Tweede selectie:

De deelnemer wiens werk(en) geselecteerd is (zijn) zal per mail uitgenodigd worden om het origineel werk(en) op te sturen naar een aangegeven adres.

Art. 10   SAMENSTELLING VAN DE JURY

De jury zal bestaan uit oogartsen, sociale assistenten, persoonlijkheden uit de kunstwereld en de media.

Art 11   SELECTIE VAN DE WERKEN

Een eerste selectie, gebaseerd op naamloze foto’s/scans, wijst 50 werken aan, alle categorieën gecombineerd, die zullen deel nemen aan de tentoonstelling.

Uit deze tentoongestelde originele werken zal de jury de winnaars kiezen van de 1e, 2e en 3e prijs in elke categorie.

Art. 12   VERVOER DER ORIGINELE KUNSTWERKEN 

De werken kunnen op afspraak gebracht/gestuurd  worden op het aangeduid adres  vóór de deadline.

De personen gedelegeerd om de werken  af te halen, moeten naar behoren gemachtigd zijn door de deelnemer.

De niet  afgehaalde werken vóór de 20 december zullen teruggezonden worden op kosten van de deelnemer.

Art. 13 TENTOONSTELLING

De tentoonstelling zal worden gehouden als onderdeel van het OB2021-congres op de “Square” in Brussel in november 2021. (In geval van een verbod om sanitaire inperkingen zal het programma virtueel gehouden worden.)

Tijdens deze gebeurtenis zal geen enkel verkoop mogelijk zijn.
De tentoongestelde werken zullen voorzien zijn van een etiket met  vermelding de titel van het werk, de naam van de kunstenaar en zijn nationaliteit.

Art. 14   RESULTATEN EN PRIJZEN

De Prijsuitreiking  zal plaats vinden op 25 november in aanwezigheid van de finalisten en hun begeleiders.

Art. 15   PUBLIEKSPRIJS

Er kan voor deze prijs worden gestemd, alle categorieën inbegrepen, op alle drie de dagen van de tentoonstelling.

Art. 16 DEADLINES

De deadlines voor het opsturen en terugnemen van werken dienen nauwkeurig in acht genomen te worden.

Art. 17   EIGENDOM DER WERKEN

Alle deelnemende werken blijven eigendom van de kunstenaar.

Art. 18   VERZEKERING EN VERANTWOORDELIJKHEID

Publieke evenementen in verband met de wedstrijd zijn door de organisatoren in burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd.

De werken worden op risico van de deelnemers vervoerd.

Art. 19 PUBLICATIERECHTEN

De organisatoren behouden zich het recht tot publicatie der werken en dit enkel in het kader van de promotie van deze wedstrijd. Deze bepaling is geldig in België en in het buitenland voor elke publicatie in de geschreven pers, digitale pers en televisie en dit zonder tijdslimiet.

OPGELET: Indien een deelnemer zich verzet tegen het gebruik van zijn naam, zijn beeld en zijn werk voor reclamedoeleinden of promotie, moet hij het laten weten tijdens zijn inschrijving door het vakje gepland in het registratieformulier aan te stippen.

Art. 20 AUTEURSRECHTEN

De deelnemers kunnen geen enkel aanspraak maken op auteursrechten.
.
Art. 21BEROEP

De beslissing van de organisatoren en van de jury, de afloop en de resultaten van de wedstrijd zijn definitief en zonder verhaal.

Art. 22 AANVAARDING VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT

De deelname aan de wedstrijd veronderstelt het volledig aanvaarding van dit reglement.
Het organiserend comité zal beslissen over alle gevallen die niet in de regelgeving voorzien zijn.

Art. 23 VERANTWOORDELIJKE ORGANISATOR

Art and Low Vision vzw-asbl
Dendermondesteenweg  519,   9070 Destelbergen,   België
www.artandlowvision.be   [email protected]