Algemeen reglement

Art. 1 VOORWAARDE TOT DEELNEMING

Zijn toegelaten alle personen wonende in België met een officieel herkende handicap van het zicht van minder dan 30% met brillen of contactlenzen.

OPGELET: Een scan of foto van een medisch attest dat de handicap aantoont zal bij de verzending van de werken worden gevoegd, zonder welke de inzending ongeldig zal zijn.

Deelnemen is gratis.

Art.2 DRIE LEEFTIJDSCATEGORIEËN

A: tot en met 12 jaar
B: van 13 tot en met 18 jaar
C: vanaf 19 jaar

Art.3 IN TE DIENEN WERKEN

Aantal : max. 2 werken te kiezen tussen schilderij of tekening.
Grootte: formaat 100 x 80cm maximum

Art. 4 THEMA EN ONDERWERP

Geen enkel thema of onderwerp is opgelegd, maar de onderwerpen moeten het goed zedelijk gedrag respecteren. Elke overtreding sluit de deelnemer onherroepelijk uit.

Art. 5 UITVOERINGSTECHNIEKEN

De realisatie zal duidelijk worden aangegeven in het beschrijvingsformulier:
– Manueel ( traditionele materialen)
– Digitale technologie (computer)
– Hybride (digitaal en manueel)

Draagvlak: papier, karton, hout, kunststof, textiel, doek, enz., geen glas,
Tekening: potlood, viltstift, pen, houtskool, pastel, enz.
Schilderij: aquarel, plakkaatverf, acryl, olie, enz..

De werken moeten vlak zonder reliëf zijn. Collages zijn niet toegelaten.
De door meerdere personen uitgevoerde werken worden niet toegelaten.

Art. 6 KLEURENGEBRUIK

De jury zal geen enkel verschil maken tussen werken in zwart/wit of in kleur en dit om medische redenen.

Art. 7 SAMENSTELLING VAN DE JURY

De jury zal bestaan uit oogartsen, sociale assistenten, persoonlijkheden uit de kunstwereld en de media.

Art 8 SELECTIE VAN DE WERKEN

De jury zal tot tweemaal toe een selectie uitvoeren op naamloze werken. De eerste selectie, gebaseerd op foto’s/scans, wijst 50 werken aan, alle categorieën gecombineerd, om deel te nemen aan de definitieve selectie.

De tweede selectie gebeurt op basis van de originele werken die weerhouden zijn na de eerste selectie.
Finaal zullen 50 werken beloond worden: de 3 beste van elke categorie krijgen de 1ste, 2de en 3de plaats.

Art. 9 RESULTATEN EN PRIJZEN

De bekendmaking van de resultaten zal plaats vinden tijdens de officiële tentoonstelling in aanwezigheid van de finalisten.

Art. 10 PRIJS VAN HET PUBLIEK

Deze prijs wordt toegekend door een stem, alle categorieën samen, tijdens de tentoonstelling.

Art. 11 TENTOONSTELLING

De tentoonstelling zal worden gehouden als onderdeel van het OB2021-congres op de Square in Brussel in november 2021. (In geval van een verbod om gezondheidsredenen zal het programma virtueel gehouden worden.)

Tijdens deze gebeurtenis zal geen enkel verkoop mogelijk zijn.
De tentoongestelde werken gaan vergezeld van een etiket met daarop de titel van het werk, de naam van de kunstenaar en zijn nationaliteit.

Art. 12 INSCHRIJVING

Het inschrijvingsformulier, waar de kandidaat zijn contactgegevens zal doorgeven, is ter beschikking op deze website: www.artandlowvision.be.

Een medisch attest waaruit blijkt dat de deelnemer slechtziend is, moet verplicht bij het registratieformulier worden gevoegd.

Zodra de inschrijving gevalideerd is door de organisatoren, zal de kandidaat een bevestigingsmail ontvangen.
De verstrekte informatie zullen door de organisatoren uitsluitend worden gebruikt in het kader van de wedstrijd en met het respect voor de wet op de privéleven.

NB Bij onvolledige of verkeerde gegevens kunnen de organisatoren eenmalig een aanvullende informatie opvragen. Bij gebrek aan een antwoord zal de inschrijving geannuleerd worden.
OPGEPAST : Eventuele onwaar informatie zal automatisch de deelnemer uitsluiten.

Art. 13 VERKLARING OP EER

De deelnemer verklaart op erewoord dat hij zelf de gepresenteerde werken heeft geproduceerd binnen de drie jaar voorafgaand aan de datum van de wedstrijd. Bij twijfel kan de jury om opheldering vragen.

Art.14  BESCHRIJVINGS VAN HET WERK

Tijdens het downloaden van een werk op de site www.artandlowvision.be zullen de volgende kenmerken ingevoerd worden:

-De naam, voornaam, postcode en woonplaats van de deelnemer evenals zijn categorie,
-de titel van het werk (vergeet het niet, het is belangrijk)
-de afmetingen
-de aard van het draagvlak
-de uitvoeringstechniek
-de uitvoeringsdatum

Art 15 VOORBEREIDING TOT HET VERZENDEN VAN DE WERKEN

Eerste selectie:

Ter oriëntatie van het werk zal een wit of zwart klevertje aangebracht worden op het manueel of gemengd werk op de voorzijde, onderaan rechts en ingevoerd op dezelfde plaats op digitale werken.
Elk werk zal gefotografeerd of gescand worden (De toegestane formaten zijn: gif, jpg of png. minstens 300 DPI resolutie.) Opgepast de inzending moet rechtop zijn. Vervolgens wordt de foto of de scan van het werk gekoppeld aan de kenmerken die op de site zijn ingevoerd.

Finale:

De deelnemer zal aan de achterkant van het werk zijn naam, voornaam, volledig adres, categorie, titel en nummer van het werk en een pijl die naar de bovenkant van het werk wijst.

Art. 16 VERZENDING VAN DE WERKEN

Eerste selectie:

De gegevens van  het registratieformulier zullen ingevoerd worden vooraleer de foto of scan van het werk geüpload wordt.
OPGELET: De deelnemer moet ervoor zorgen dat het bijbehorend werk bij het registratieformulier gehecht wordt.

OPGELET:  Een scan of foto van een medisch attest dat de handicap aantoont zal bij de verzending van de werken worden gevoegd, zonder welke de inzending ongeldig zal zijn.

Tweede selectie:

De deelnemer wiens werk(en) geselecteerd is (zijn) zal per mail uitgenodigd worden het origineel werk(en) op te sturen op een aangegeven adres.

NB: De werken mogen noch ingelijst noch beschermd door glas zijn.  Deze die  op papier getekent/geschilderd zijn, maximum A3,  zullen  op een uniforme wijze door de organisatoren ingelijst worden.

Art. 17 EIGENDOM DER WERKEN

De voorgestelde werken blijven eigendom van de kunstenaar.

Art. 18 DEADLINES

De deadlines voor het aanmelden, opsturen en terugnemen van werken dienen nauwkeurig in acht te worden genomen.

Art. 19 VERVOER DER WERKEN 

De werken kunnen op afspraak gebracht en afgehaald worden op het aangeduid adres  vóór de gecommuniceerde deadlines. De personen die zijn gedelegeerd om de werken te hervatten, moeten naar behoren gemachtigd zijn door de deelnemer.

De werken die niet afgehaald zijn vóór de 20 december zullen teruggezonden worden op kosten van de deelnemer.

Art. 20 VERZEKERING EN VERANTWOORDELIJKHEID

Publieke evenementen in verband met wedstrijd zijn door de organisatoren in burgerlijke aansprakelijkheid verzekerd.

De werken worden op risico van de deelnemers vervoerd.

Art. 21 PUBLICATIERECHTEN

De organisatoren behouden zich het recht tot publicatie der werken en dit enkel in het kader van de promotie van deze wedstrijd. Deze bepaling is geldig in België en in het buitenland voor elke publicatie door de geschreven pers,  televisie en digitaal pers en dit zonder tijdslimiet.

OPGELET: Indien een deelnemer zich verzet tegen het gebruik van zijn naam, zijn beeld en zijn werk voor reclamedoeleinden of promotie, moet hij het laten weten tijdens zijn inschrijving door het vakje gepland in het registratieformulier aan te stippen.

Art. 22 AUTEURSRECHTEN

De deelnemers kunnen geen enkel aanspraak maken op de betaling van auteursrechten op de werken die zij voorstellen.
.
Art. 23 BEROEP

De beslissing van de organisatoren en van de jury, de afloop en resultaten van de wedstrijd zijn onherroepelijk en zonder verhaal.

Art. 24 AANVAARDING VAN HET ALGEMEEN REGLEMENT

Deelnemen aan de wedstrijd houdt in dat de kunstenaar onvoorwaardelijk het volledig reglement aanvaard.
Het organiserend comité zal beslissen over alle gevallen die niet in de regelgeving voorzien zijn.

Art. 25 VERANTWOORDELIJKE ORGANISATOR

Art and Low Vision vzw-asbl
Dendermondesteenweg  519,   9070 Destelbergen
www.artandlowvision.be   info@artandlowvision.be